ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ประวัติความเป็นมา


ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2532 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ได้ให้การดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์รวมทั้งครอบครัวมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 แล้ว นอกจากนั้นสภากาชาดไทยได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน และทำการวิจัยโรคเอดส์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 เป็นปีแรกที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการรณรงค์โรคเอดส์ของสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยได้ขานรับนโยบายขององค์การอนามัยโลก โดยมีการขอจัดตั้งคลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นคลินิกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรายงานผู้ติดเชื้อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทราบ เป็นการบริการตรวจเลือด และให้คำปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำด้านบริการและวิจัยทางโรคเอดส์อย่างไม่หยุดยั้ง

พันธกิจ


1.ให้บริการที่เกี่ยวกับเอดส์ทั้งด้านการแพทย์และสังคมอย่างเหนือความคาดหมาย
2.ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับเอดส์ทั้งด้านการแพทย์และสังคมที่ตอบโจทย์สังคม
3.ถ่ายทอด ผลักดัน สนับสนุน นโยบายที่เกี่ยวกับเอดส์ของประเทศและภูมิภาค

ติดต่อสอบถาม


ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2564107, 02-2564108, 02-2564109
โทรสาร : 02-2547577
อีเมล์ : aids@trcarc.org
เว็บไซต์ : www.trcarc.org
เว็บมาสเตอร์ : นายธนะชัย ลัดกรูด ( webmaster@trcarc.org)

จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหานี้

717 views
Supported Devices
สงวนลิขสิทธิ์พิพิธภัณฑ์มีชีวิต สภากาชาดไทย © Livingmuseumthailand.com 2012. Total Pageviews 39912 Views รองรับการทำงานบน iPhone, iPad, Android และ Desktop

All Rights Reserved. Please contact Project Manager by e-Mail : pichet.c@chula.ac.th | Mobile : 087- 5189919